Tuesday, August 6, 2013

(Weather)Manipulation Art Festival: 2013

Festivali koduleht ja arhiiv :  http://wmafest.blogspot.com


 https://www.facebook.com/events/368667713252964/

 Sisuks on esitada kaasaegses tegelikkuses eksisteeriva vabaduse füüsilised piirid, määratleda piiride autorid. Tänapäeva ühiskondlik-poliitilise mõtteloo,agenda ja kampaania ühe tulemusena on peale uute sõdade ja energiakriisi olulise teemana protsesside keskpunkti sattunud kliima. Ametlik termin “kliimastrateegia”..

Euroopa kultuurilugu ja tsivilisatsioon on kujunenud ja rafineerunud pidevas darvinistlikus progressiivses olelusvõitluses ning see protsess, mis on läbikukkunud kuid mitte lõppenud, määrab ka tänapäeval inimeseüleselt ja agooniliselt eksisteeriva vabaduse piirid. Kliimakujunduses rakendatavad meetodid mõjutavad inimeste objektiivset staatust, füüsist ja muudavad reaalsust ning selle metafüüsilist peegelpilti. Kliima- ja rahasõjas on inimene objekt, peaaegu nähtamatult piiritletud ja mittevaba. Massiühik millele rakendatud jõud tingib alistumist või vastureaktsiooni. Kuivõrd eksisteerib avalikust kultuurist suurem ja varjatult tegutsev kultuur, mille mäng käib üle kõigi peade.Meie teooria ja praktika põhjal peab kogu kujutav kultuur liikuma ühel või teisel moel reaalsuse, deduktiivsuse ja dokumentaalsuse suunas. Ja sisemise futuristliku ehk tulevikku suunatud sooviga reaalsust ennetada, mitte sellega samastuda või vaadelda post faktum. Vabadus tuleb tagasi (?) võita.


..
No comments:

Post a Comment